مرمریت

سنگ مرمریت

کلمه "مرمر" از یونان باستان از (mármaros) "سنگ بلورین، سنگ درخشان"،گرفته شده است.   سنگ مرمر تا شده و فرسوده در دریاچه جنرال کاررا، شیلی این ساقه همچنین نیای کلمه انگلیسی "marmoreal" به معنای "مرمر مانند"...

ادامه مطلب